HAAL JE TICKETS 🎫

Buurtbewoners

Duikboot Festival is een muziekfestival met verschillende muziekstromingen voor een brede doelgroep en deze editie zal wederom op De Asterdplas in Breda georganiseerd worden. Dit evenement heeft een regionale aantrekkingskracht en voor deze editie worden circa 12.000 bezoekers van 18+ verwacht.

Bezoekers komen voor de optredens van internationale, nationale en lokale artiesten. Er is op Duikboot ruimte voor zowel talentvolle, jonge artiesten als voor de gevestigde internationale en nationale namen. Naast de diverse optredens wordt er ook ruimte geboden aan foodtrucks met lekker eten, zijn er installaties van kunstenaars en architecten te bewonderen en zijn er verschillende activiteiten te doen.

 • Wie, wat, waar en wanneer?

  Waar vindt Duikboot Festival plaats?

  Duikboot Festival vindt plaats aan de Asterdplas, Breda. Het terrein heeft als bestemming recreatie. Via deze link is een plattegrond te openen waarop is weergegeven welke delen van het terrein, i.v.m. het festival, wanneer in gebruik en/of afgesloten zijn.

  Wanneer vindt Duikboot Festival plaats?

  Duikboot Festival vindt plaats op zaterdag 26 augustus 2023. Het festival start om 12.00 uur en is om 23.00 uur afgelopen.

  Wanneer vindt de op- en afbouw van Duikboot Festival plaats?

  De op- en afbouw van het festival vindt plaats in de periode van donderdag 17 augustus t/m donderdag 31 augustus. Zie onderstaand de belangrijkste data op een rij:

  * In de periode van 17 augustus t/m 25 augustus en in de periode van 27 augustus t/m 31 augustus, worden werkzaamheden verricht ten behoeve van de opbouw van het evenement. In deze perioden is het rood gearceerde gebied niet toegankelijk voor onbevoegden. Het blauw gearceerde gebied blijft tijdens de op- en afbouw toegankelijk voor recreanten.

  * Op 26 augustus wanneer het Duikboot Festival plaatsvindt, is de Asterdplas volledig afgesloten. (Zie het rood en blauw gearceerde gedeelte op de plattegrond, )

  * In de periode van 17 augustus t/m 25 augustus en in de periode van 27 augustus t/m 31 augustus, wordt er een tijdelijke parkeerplaats ingericht op het weiland tegenover de Asterdplas voor recreanten die met de auto naar de Asterdplas komen

  Wie organiseert Duikboot Festival?

  Duikboot Festival wordt georganiseerd door Duikboot B.V. Dit is een samenwerkingsverband tussen Elevation Events B.V en XXL Events B.V.. De organisatie is zeer ervaren in het organiseren en produceren van grote en kleine evenementen; binnen en buiten Breda. Elevation Events B.V. organiseert o.a. de jaarlijks terugkerende evenementen “Smeerboel” in Utrecht en “Soenda festival” in De Bilt. XXL Events B.V. is de organisator van verschillende evenementen in Breda zoals Knaltival, Bumperkluiven en Zonnig. Samen organiseerde Elevation Events B.V. en XXL Events B.V. ook de eerdere edities van het Duikboot festival.

 • Omgeving

  Hoe komen bezoekers naar Duikboot Festival?

  Bezoekers komen op verschillende manieren naar het festival. Via de website en sociale media worden bezoekers geadviseerd en gestimuleerd om met de fiets of het OV naar het festival te komen. Een groot deel van de bezoekers komt uit de directe omgeving, hier is een aparte fietsenstalling voor ingericht op de reguliere parkeerplaatsen van de Asterdplas. Vanaf Station Breda rijden er pendelbussen van en naar het festival.

  Kan ik gedurende de periode dat het Duikboot Festival en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt gewoon gebruik maken van het recreatiestrand?

  Tijdens de op- en afbouw is het wel mogelijk om gebruik te maken van een zuidelijk deel van de Asterdplas. Gedurende de showdag van Duikboot Festival, blijft het gehele recreatiegebied gesloten voor recreanten.

  Zijn er afsluitingen gedurende de periode dat het Duikboot Festival en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt?

  Ja, om de op- en afbouw veilig te laten verlopen is het gebied, waar de op -en afbouw plaatsvindt, gesloten voor recreanten. Een zuidelijk deel van de Asterdplas blijft tijdens de op- en afbouw van Duikboot Festival wel bereikbaar voor recreanten.Om de bezoekersstromen op de showdag, de dag dat het Duikboot Festival plaatsvindt, veilig te laten verlopen zijn er een aantal verkeersmaatregelen genomen. Deze verkeersmaatregelen staan hieronder toegelicht en zijn van toepassing op zaterdag 26 augustus van 10:00 – 01:00 uur:

  * De Krommedijk zal vanaf de kruising Emerparklaan tot de Rietdijk afgesloten zijn. Alleen bestemmingsverkeer, vanaf de Emerparklaan is wel mogelijk. (zie blauwe lijn op de bijgevoegde kaart).

  * De wijk rondom de Asterdplas wordt autoluw gemaakt worden vanaf de kruising Dwarsdijk/Emerparklaan. Alleen bestemmingsverkeer is wel mogelijk.

  * De Bredestraat zal vanaf de kruising Hooijdonkseweg afgesloten zijn. Alleen bestemmingsverkeer is wel mogelijk.

  Is mijn woning en of bedrijf, ondanks de afsluitingen wel te bereiken tijdens Duikboot Festival?

  Ja, alle woningen en bedrijven blijven te allen tijde bereikbaar. Alle woningen en bedrijven die binnen de afgesloten gebieden liggen hebben van ons een brief ontvangen. Op vertoon van deze brief (hard copy of digitaal) of een poststuk krijgt u direct doorgang bij de verkeersposten. Ook eventueel bezoek kunt u de brief digitaal doorsturen, zodat ook zij snel doorgang krijgen bij de verkeersposten. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neem dan contact met ons op.

  Vanwege de extra drukte tijdens de uitstroom van het festival willen we bestemmingsverkeer voor de Bredestraat en de Krommedijk vragen om zo min mogelijk tussen 22.30 en 00.00 te reizen.

  Wordt het OV omgeleid gedurende de afsluitingen rondom Duikboot Festival?

  Nee, het OV blijft regulier rijden, ook tijdens de afsluitingen. Ov-verkeer krijgt te allen tijde doorgang bij de verkeersposten.

  Wordt het afval dat wordt veroorzaakt door het festival opgeruimd? 

  Ja, de organisatie heeft richting het recreatieschap (eigenaar van het terrein) de verplichting het terrein zo achter te laten zoals het is aangetroffen. De organisatie huurt een schoonmaakbedrijf in dat is gespecialiseerd in het reinigen van festivalterreinen. Zowel tijdens als na afloop van het festival zorgt het bedrijf ervoor dat het terrein wordt schoongemaakt. De schoonmaakdienst draagt er daarnaast ook zorg voor dat zwerfafval langs de toe- en afvoerwegen van en naar het terrein worden schoongemaakt.

  Wordt er rekening gehouden met de natuur en flora- en faunawet?

  Ja, er wordt rekening gehouden met de flora- en faunawetgeving. Een festival mag niet zorgen voor een overtreding van deze wet. Daarom werkt de organisatie samen met een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied van flora en fauna. In samenwerking met ecologen (professionals op het gebied van natuur) wordt het terrein verkend en onderzocht en wordt bekeken waar mogelijk gevoelige natuurspots aanwezig zijn. Hierdoor weet de organisatie welke delen moeten worden ontzien en met welke maatregelen verstoring kunnen worden voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld looproutes worden aangepast of locaties met broedende vogels worden afgeschermd.

  Wordt er vuurwerk afgestoken?

  Nee er wordt geen vuurwerk afgestoken tijdens Duikboot Festival.

   

 • Geluid

  Op welke dagen/tijden mag er geluid worden geproduceerd?

  Op de dag van het festival (zaterdag 26 augustus) mag er tijdens (12.00 – 23.00 uur) en een uur voorafgaand aan het festival geluid worden geproduceerd. Op de dag voorafgaand aan het festival (vrijdag 25 augustus) mag er tussen 16.00 en 19.00 uur geluid worden geproduceerd ten behoeve van de soundcheck. Tijdens de soundcheck worden de diverse stages gefaseerd gecontroleerd. Op één moment worden alle stages tegelijkertijd gecontroleerd om de meetapparatuur goed in te kunnen regelen.

  Worden er metingen en controles op het gebied van geluid verricht?

  De afspraken m.b.t. geluidsnormen zijn vastgesteld door gemeente Breda. Een gespecialiseerd bureau plaatst in opdracht van de organisatie in de omgeving van de festivallocatie diverse meetpunten. Daarnaast is de organisatie in staat op andere locaties metingen uit te voeren. Deze apparatuur kan op afstand worden uitgelezen. Ook zijn er meetpunten op de podia geïnstalleerd, zodat, indien nodig, geluid nauwkeurig kan worden bijgestuurd. Naast deze eigen metingen op initiatief van de organisatie, controleert de omgevingsdienst regio Breda in opdracht van de gemeente het geluid.

  Wat doet de organisatie aan het beperken van de geluidsoverlast?

  Voorafgaand aan het festival wordt in opdracht van de organisatie door een geluidsingenieur een geluidsplan opgesteld. Dit wordt gedaan zodat er in het voortraject al gekeken kan worden waar mogelijke geluidsoverlast zou kunnen ontstaan en hoe dit beperkt kan worden. Zo wordt het geluid bijvoorbeeld gericht op de locaties waar de minste mensen wonen en wordt er gewerkt met geavanceerde geluidssystemen waarbij het geluid aan de achterkant van de speakers wordt uitgedoofd. Door deze maatregelen wordt het geluid vooral op de bezoekers gericht en wordt het geluid in de gebieden daarbuiten zo veel mogelijk beperkt.

  Ik heb toch last van geluidsoverlast kan dit?

  Er wordt op Duikboot Festival veel aandacht besteed aan het waar mogelijk beperken van de geluidsoverlast. Maar helaas zijn er veel externe factoren die invloed hebben op het geluid. Voornamelijk weer is een factor waar wij als organisatie geen grip op hebben maar die van grote invloed kan zijn. Door een draaiende wind kunt u bijvoorbeeld, wanneer u eerder op de dag geen overlast hebt ervaren, deze later op de dag wel ervaren. Daarnaast kan het afkoelen van de lucht na een warme dag ervoor zorgen dat geluid verder draagt. Maar ook een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat geluid makkelijker gedragen wordt waardoor het geluid op een grotere afstand van het terrein hoorbaar kan zijn.

 • Overige

  Klachten?

  Als organisatie besteden wij veel aandacht aan het beperken van geluidsoverlast. Echter kunnen wij niet altijd voorkomen dat u overlast ondervindt. Houd er rekening mee dat het geluidsniveau gedurende de dag wordt opgebouwd. Indien u contact wilt opnemen, kan dat via 030-2433717 of mail naar info@elevation-events.com.

  Wat wordt er gedaan op het gebied van veiligheid?

  De organisatie heeft een eigen veiligheidsorganisatie die bestaat uit:
  * Specialisten op het gebied van crowdmanagement en crowdcontrol
  * Medisch zorgverleners
  * Mobiliteitsexperts
  * Beveiligers
  * Reddingsbrigade
  * Brandveiligheidsadviseur

  In samenwerking met de externe partijen gemeente Breda, politie, GHOR, brandweer en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt de veiligheid van het festival gewaarborgd. De interne veiligheidsorganisatie en externe partijen stellen gezamenlijk een veiligheidsplan op.

  Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  De organisatie is per email bereikbaar via info@elevation-events.com en telefonisch via 030-2433717.

 • Duurzaamheid

  Doet Duikboot Festival iets aan duurzaamheid?

   Ja, Duikboot Festival en de organisatie achter Duikboot Festival zetten hoog in op verduurzaming van de festivalwereld en uiteindelijk een beter, schoner en socialere wereld. Daarnaast hebben we “het Local Legacy programma” in het leven geroepen om door middel van dit fonds geld op te halen bij o.a. onze gastenlijstbezoekers. Met dat geld hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame projecten. Zo is er afgelopen jaar in de Ruigenhoekse polder ruim 500m2 bijenlint geplant om zodoende de bijen een betere leefomgeving te geven. Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid, investeringen en behaalde doelen verwijzen wij jullie graag door naar de duurzaamheidspagina op deze website.

  Duurzaamheid