HAAL JE TICKETS 🎫

Buurtbewoners

Wat is Duikboot Lente?

Duikboot Lente is een muziekfestival met verschillende muziekstromingen voor een brede doelgroep. Dit evenement heeft een regionale aantrekkingskracht en op deze lente-editie worden er circa 9.000 bezoekers van 18+ verwacht.

Bezoekers komen voor de optredens van internationale, nationale en lokale artiesten. Er is op Duikboot Lente ruimte voor zowel talentvolle, jonge artiesten als voor de gevestigde internationale en nationale namen. Naast de diverse optredens wordt er ook ruimte geboden aan foodtrucks met lekker eten, zijn er installaties van kunstenaars en architecten te bewonderen en zijn er verschillende activiteiten te doen.

 • Buurtbewoners

  Waar vindt Duikboot Lente plaats?

  Duikboot Lente vindt plaats bij Breepark, Breda. Het terrein heeft als bestemming “gemengd” waar evenementen met versterkt geluid zijn toegestaan. Het evenement vindt plaats op het evenementenveld ten noordoosten van Decathlon. 

  Wanneer vindt Duikboot Festival plaats?

  Duikboot Lente vindt plaats op zaterdag 23 maart. Het festival start om 14.00 uur en is om 00.00 uur afgelopen. 

   

  Wanneer vindt de op- en afbouw van Duikboot Festival plaats?

  De op- en afbouw van het festival vindt plaats in de periode van vrijdag 15 maart t/m woensdag 27 maart.  

  Wie organiseert Duikboot Festival?

  Duikboot Lente wordt georganiseerd door Duikboot B.V. Dit is een samenwerking van Elevation Events B.V en XXL Events B.V.. De organisatie is zeer ervaren in het organiseren en produceren van grote en kleine evenementen; binnen en buiten Breda. Elevation Events B.V. organiseert o.a. de jaarlijks terugkerende evenementen “Smeerboel” in Utrecht en “Soenda festival” in De Bilt. XXL Events B.V. is de organisator van verschillende evenementen in Breda zoals Zonnig en Bumperkluiven. Samen organiseerde Elevation Events B.V. en XXL Events B.V. ook de eerdere edities van het Duikboot Festival en Duikboot Lente. 

   

  Hoe komen bezoekers naar Duikboot Festival?

  Bezoekers komen op verschillende manieren naar het festival. Via de website en sociale media worden bezoekers geadviseerd en gestimuleerd om met de fiets of het OV naar het festival te komen. Een groot deel van de bezoekers komt uit de directe omgeving, hier is een aparte fietsenstalling voor ingericht op de naastgelegen parkeerplaats. Vanaf Station Breda rijden er pendelbussen van en naar het festival. 

   

  Zijn er afsluitingen gedurende de periode dat het Duikboot Festival en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt?

  Tijdens de op- en afbouw blijft het gebied vrij toegankelijk voor regulier verkeer. Tijdens het evenement wordt een deel van de Bavelseparklaan ten zuiden van het evenementenveld afgesloten voor regulier verkeer. Verder blijft het gebied en de bedrijven die in het gebied zitten bereikbaar.  

  Is mijn woning en of bedrijf, ondanks de afsluitingen wel te bereiken tijdens Duikboot Festival?

  Ja, alle woningen en bedrijven blijven te allen tijde bereikbaar. Alle woningen en bedrijven die binnen de afgesloten gebieden liggen, hebben van ons een brief ontvangen. Op vertoon van deze brief (hard copy of digitaal) of een poststuk krijgt u direct doorgang bij de verkeersposten. Ook eventueel bezoek kunt u de brief digitaal doorsturen, zodat ook zij snel doorgang krijgen bij de verkeersposten. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neem dan contact met ons op.  

  Wordt het OV omgeleid gedurende de afsluitingen rondom Duikboot Festival?

  Ja, de bushalte van Breepark zal worden verplaatst naar de tijdelijke bushalte voor de rotonde van het Breepark gebied.

  Op welke dagen/tijden mag er geluid worden geproduceerd?

  Op de dag van het festival (zaterdag 23 maart) mag er tijdens (14.00 – 00.00 uur) en een uur voorafgaand aan het festival geluid worden geproduceerd. Op de dag voorafgaand aan het festival (vrijdag 22 maart) mag er tussen 16.00 en 19.00 uur geluid worden geproduceerd ten behoeve van de soundcheck. Tijdens de soundcheck worden de diverse stages gefaseerd gecontroleerd. Op één moment worden alle stages tegelijkertijd gecontroleerd om de meetapparatuur goed in te kunnen regelen. 

   

  Worden er metingen en controles op het gebied van geluid verricht?

  De afspraken m.b.t. geluidsnormen zijn vastgesteld door gemeente Breda. Een gespecialiseerd bureau plaatst in opdracht van de organisatie in de omgeving van de festivallocatie diverse meetpunten. Daarnaast is de organisatie in staat op andere locaties metingen uit te voeren. Deze apparatuur kan op afstand worden uitgelezen. Ook zijn er meetpunten op de podia geïnstalleerd, zodat, indien nodig, geluid nauwkeurig kan worden bijgestuurd. Naast deze eigen metingen op initiatief van de organisatie, controleert de omgevingsdienst regio Breda in opdracht van de gemeente het geluid. 

   

  Wat doet de organisatie aan het beperken van de geluidsoverlast?

  Voorafgaand aan het festival wordt in opdracht van de organisatie door een geluidsingenieur een geluidsplan opgesteld. Dit wordt gedaan zodat er in het voortraject al gekeken kan worden waar mogelijke geluidsoverlast zou kunnen ontstaan en hoe dit beperkt kan worden. Zo wordt het geluid bijvoorbeeld gericht op de locaties waar de minste mensen wonen en wordt er gewerkt met geavanceerde geluidssystemen waarbij het geluid aan de achterkant van de speakers wordt uitgedoofd. Door deze maatregelen wordt het geluid vooral op de bezoekers gericht en wordt het geluid in de gebieden daarbuiten zo veel mogelijk beperkt. 

   

  Ik heb toch last van geluidsoverlast kan dit?

  Er wordt op Duikboot Lente veel aandacht besteed aan het waar mogelijk beperken van de geluidsoverlast. Maar helaas zijn er veel externe factoren die invloed hebben op het geluid. Voornamelijk het weer is een factor waar wij als organisatie geen grip op hebben, maar die van grote invloed kan zijn. Door een draaiende wind kunt u bijvoorbeeld, wanneer u eerder op de dag geen overlast heeft ervaren, deze later op de dag wel ervaren. Daarnaast kan het afkoelen van de lucht na een warme dag ervoor zorgen dat geluid verder draagt. Ook een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat geluid makkelijker gedragen wordt, waardoor het geluid op een grotere afstand van het terrein

  Klachten?

  Als organisatie besteden wij veel aandacht aan het beperken van geluidsoverlast. Echter kunnen wij niet altijd voorkomen dat u overlast ondervindt. Houd er rekening mee dat het geluidsniveau gedurende de dag wordt opgebouwd. Indien u contact wilt opnemen, kan dat via 030-2433717 of mail naar info@elevation-events.com.  

  Wordt het afval dat wordt veroorzaakt door het festival opgeruimd?

  Ja, de organisatie heeft richting Breepark de verplichting het terrein zo achter te laten zoals het is aangetroffen. De organisatie huurt een schoonmaakbedrijf in dat is gespecialiseerd in het reinigen van festivalterreinen. Zowel tijdens- als na afloop van het festival zorgt het bedrijf ervoor dat het terrein wordt schoongemaakt. De schoonmaakdienst draagt er daarnaast ook zorg voor dat zwerfafval langs de toe- en afvoerwegen van en naar het terrein wordt schoongemaakt. 

   

  Wordt er rekening gehouden met de natuur en flora- en faunawet?

  Ja, er wordt rekening gehouden met de flora- en faunawetgeving. Een festival mag niet zorgen voor een overtreding van deze wet. Daarom werkt de organisatie samen met een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied van flora en fauna. In samenwerking met ecologen (professionals op het gebied van natuur) wordt het terrein verkend en onderzocht en wordt bekeken waar mogelijk gevoelige natuurspots aanwezig zijn. Hierdoor weet de organisatie welke delen moeten worden ontzien en met welke maatregelen verstoring kunnen worden voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld looproutes worden aangepast of locaties met broedende vogels worden afgeschermd. 

   

  Wordt er vuurwerk afgestoken?

  Nee er wordt geen vuurwerk afgestoken tijdens Duikboot Festival.

  Doet Duikboot Festival iets aan duurzaamheid?

  Ja, Duikboot Lente en de organisatie achter Duikboot Lente zet hoog in op verduurzaming van de festivalwereld en uiteindelijk een beter, schoner en socialere wereld. Daarnaast hebben we “het Local Legacy programma” in het leven geroepen om door middel van dit fonds geld op te halen bij o.a. onze gastenlijstbezoekers. Met dat geld hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame projecten. Zo is er in 2019 in de Ruigenhoekse polder in Utrecht ruim 500m2 bijenlint geplant om zodoende de bijen een betere leefomgeving te geven. Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid, investeringen en behaalde doelen verwijzen wij jullie graag door naar de duurzaamheidspagina op deze website.

   

  Wat wordt er gedaan op het gebied van veiligheid?

  De organisatie heeft een eigen veiligheidsorganisatie die bestaat uit: 

  -Specialisten op het gebied van crowdmanagement en crowdcontrol 

  -Medisch zorgverleners 

  -Mobiliteitsexperts 

  -Beveiligers 

  -Brandveiligheidsadviseur 

  In samenwerking met de externe partijen gemeente Breda, politie, GHOR, brandweer en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt de veiligheid van het festival gewaarborgd. De interne veiligheidsorganisatie en externe partijen stellen gezamenlijk een veiligheidsplan op. 

  Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  De organisatie is per email bereikbaar via info@elevation-events.com en telefonisch via 030-2433717.